เรื่องทั่วไป
1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้หลังจากท่านได้สมัครสมาชิก ทุกรายการ
เดิมพันที่บริษัทฯ รับวางเดิมพันจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อน
ไขเหล่านี้
2. บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับเรา
จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ลูกค้าทุกท่านมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่า
กฎหมายท้องถิ่นหรือของประเทศท่านอนุญาตให้เล่นเกมส์
และวางพนันก่อนที่ท่านจะลงทะเบียน และสมัครกับบริษัทฯ
หรือก่อนที่ท่านจะวางพนันผ่านอินเตอร์เน็ต
4. ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะวางพนันกับบริษัทฯ จะต้องทราบ
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศของท่าน, ประเทศที่พัก
อาศัย, หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มี
การเล่นการพนัน
5. ลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลาและถ้าท่านไม่แน่ใจ, ท่านควรหาที่ปรึกษาทาง
ละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่นนั้นๆ
6. บริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธ รายการ
พนันทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน
บัญชีลูกค้า
1. ก่อนที่ท่านจะเข้าระบบของเราเพื่อวางเดิมพัน ลูกค้าจะต้องสมัครเปิดบัญชีลูกค้าก่อน อันดับแรก ลูกค้าสามารถวางเดิมพันได้สูงสุด
เท่ากับที่กำหนดไว้ในบัญชีของ่ทาน
2. ลูกค้ามีหน้าที่่รับผิดชอบ ในการรักษาหมายเลขบัญชีลูกค้า
และรหัสผ่านให้เป็นความลับ ทุกๆการพนันที่เล่นผ่านบัญชีลูกค้าของท่าน จะถฺือว่าเป็นทางการและไม่สามารถยกเลิกได้ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกขโมย กรุณาติดต่อบริษัทของเราทันที
เพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
3. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อ ถ้ารายการจ่ายเงินได้ถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าได้ทุกเวลา โดยมิต้องอธิบายถึงเหตุผล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ เงินที่เหลือในบัญชีของท่านจะถูกโอนกลับให้ท่าน
การรับเดิมพัน
1. บริษัทฯจะรับวางเดิมพันผ่านทางออนไลน์หรือโดยทางโทรศัพท์
และที่สาขาของบริษัทฯเท่านั้น
2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน เมื่อท่านลงเดิมพันแล้ว และมีการยืนยันรับวางเดิมพันแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
3. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการระงับตลาดในการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา ในระหว่างการหยุดรับ เราจะปฏิเสธการวางเดิมพัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ทุกเกม ทุกเวลา
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงินที่ได้จากการชนะ จะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบัญชีในการโอนเงิน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดนตรง
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์หรือการติดต่อล้มเหลว
ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถวางพนันตามที่ลูกค้าต้องการได้
เงื่อนไขและข้อตกลง
1. dกฏเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
2. เงื่อนไขสำหรับท่านที่สมัครและมีบัญชีลูกค้าเปิดกับทางบริษัทฯ ลูกค้าต้องตกลงและยอมรับกับข้อตกลงและ เงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อมีการลงทะเบียนกับทางบริษัทฯ เราจะถือว่าลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ในข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฏการเดิมพันของบริษัท ของบริษัทฯตลอดเวลา เราจะขอแนะนำให้ท่าน ทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการเดิมพัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนใขการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกพิมพ์บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสอบถามได้โดนตรงที่ Call Center
4. บัญชีลูกค้าที่เปิดกับเราจะสามารถใช้ได้ แม้ว่าลูกค้าบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบ และไม่สารถเปิดหน้าเว็ปไซต์บางหน้าได้ เนื่องจากผลบังคับทางกฏหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ด้วยเหตุผลและเวลาใดก็ตาม จำกัดการเข้าระบบใบบางหน้าเว็ปไซต์ของเรากับลูกค้าในบางพื้นที่
5. ลูกค้าจะเริ่มวางเดิมพันกับเราได้เมื่อท่านเปิดบัญชีเงินฝาก
6. อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีกับทางบนิษัทฯคือ 18 ปี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับผู้สมัครที่อายุไม่ถึงตามที่กำหนด บริษัทฯสามารถเพิกถอนบัญชีได้ตามข้อกำหนด
7. ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านให้เป็นความลับ รายการพนันที่วางโดยบุคคลที่สามผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก
จะถือว่าเป็นการพนันที่ถูกต้องและมีผลประโยชน์ใช้ได้
8. การรับโปรโมชั่นและสิทธิิพิเศษ หากทางทีมงานตรวจสอบข้อมูล บัญชี และยอดการเล่น พบวาส ยูสเซอร์ (User) แอบแฝงข้อมูลหรือส่อทุจริต
ในการสมัครเพื่อหวังผลกำไร ยูสเซอร์ (User) จากโปรโมชั่น
ทางทีมงานขอตัดสทิธิ์ในการให้โปรโมชั่นทั้งหมด
การตรวจสอบนี้ขี้อยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
ช่องทางอื่น
ในกรณีที่ไม่สามรถเข้าใช้บริการผ่าน www.sunstarclub.com ได้
ท่านสามารถเข้าใช้บริการผ่าน www.sunstarclub.com เพื่อความสนุกที่ไม่ขาดช่วง และความท้าทายที่ไม่ขาดตอน !!! ....เพราะเราคือ
"สวรรค์แห่งการเดิมพัน ที่สุดของการบริการ"
สมัครสมาชิก
โทร AIS 092-747-771-8
โทร AIS 092-747-772-8
เล่นเกมคาสิโน
ไปยังหน้าเกมคาสิโนทั้งหมด
เล่นเกมสปอร์ต
ไปยังหน้าเกมสปอร์ตทั้งหมด